10 lessons learned uit de online collectes van 2021

20-12-2021 | 00:00

Meerdere keren per jaar organiseert Kentaa ‘Fundraising Inspiration Sessions’ voor haar klanten rondom verschillende thema's. Sessies waarin onze klanten elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen delen en van elkaar leren. Zo bevordert Kentaa optimaal gebruik van haar online fondsenwerving tools en stimuleert innovatie in de sector.

Op 9 december 2021 vond een sessie plaats over online collecteren met Digicollect. Maar liefst 24 deelnemers van 15 verschillende organisaties deelden hun lessons learned over online collecteren. En wat viel er een boel te leren! We delen de 10 belangrijkste tips uit hun praktijk met je.

1. Focussen op retentie van online collectanten is waardevol

Er liggen kansen bij terugkerende collectanten. Zij weten namelijk al hoe online collecteren werkt en bovendien kost het in de regel minder tijd, geld en moeite om een reeds bekende collectant te heractiveren, dan een nieuwe te werven.

Om te zorgen dat zij opnieuw gaan collecteren, is het belangrijk hen te helpen bij hun geefvraag. Waar het bij de deur-tot-deurcollecte ‘normaal’ is dat iemand meerdere jaren achtereen met de collectebus langs komt, is dat bij de online collecte nog minder vanzelfsprekend.

Bovendien wordt bij de online collecte meer aanspraak gemaakt op vrienden en familie, waardoor het opnieuw stellen van de vraag om donaties voor sommige mensen spannend is. Als organisatie kun je daarbij helpen door de collectant handvaten te bieden die helpen bij de geefvraag. Bijvoorbeeld informatie over wat er met de vorige collecte is bereikt en waarom het zo belangrijk is om nu weer te geven.

Daarnaast moet je gedurende het jaar met hen in contact blijven en bouwen aan jullie relatie. Dus niet pas als de nieuwe collecte aanbreekt, maar al eerder. Dat vergroot de kans dat zij opnieuw actief worden.

2. Een specifiek doel bevordert het succes

Bij de sessie waren zowel organisaties met een landelijke collecteweek, als organisaties die campagnematig online collecteren. Een gedeelde uitdaging die zij hebben, is de collecte jaar na jaar succesvol te laten zijn.

Eén van te tips die naar voren kwam, is het koppelen van een specifiek doel aan de online collecte. Wat wil je mogelijk maken met deze collecte? Welk belangrijk onderzoek of project financieren we samen? Wie wordt er mee geholpen?

Dit helpt ook om terugkerende collectanten enthousiast te houden. Zo hoeven ze niet met het exact zelfde verhaal hun netwerk te benaderen.

3. Persoonlijke aandacht loont bij het activeren van de collectant

Persoonlijke benadering per e-mail of telefoon is een goede manier om de online collectanten te activeren. Zij waarderen dit enorm. Maar kost dit dan niet erg veel tijd? Niet als je dit elke dag bijhoudt.

Het meest waardevol is het om tijd en moeite te stoppen in het aanmoedigen van collectanten met een bijzonder verhaal. Of van je meest succesvolle collectanten. Hun succes vergroten is makkelijker dan een collectant activeren die met moeite één donatie ophaalt.

4. Positieve communicatiemomenten zijn er niet snel te veel

Fondsenwervende organisaties zijn nog regelmatig bang om te veel e-mails te sturen naar hun online collectanten. Eén van de conclusies uit de sessie was dat deze angst niet nodig is. Triggers (e-mails, Sms'jes) met een positief bericht worden over het algemeen niet als vervelend ervaren door online collectanten. Dus gewoon doen!

Ook kan het helpen als je de online collectanten in het eerste contactmoment een indicatie geeft van het aantal berichten dat ze zullen ontvangen. Zo zijn ze erop voorbereid.

5. Online collecteren is niet moeilijk

Meerdere organisaties beamen dat online collecteren met Digicollect heel eenvoudig is. En dat je dat collectanten ook duidelijk moet maken. Niet met een handleiding (daardoor lijkt het juist weer moeilijker dan het is), maar op een ontspannen manier. Iedereen kan het!

6. Niet iedereen wil online collecteren, maak vaak wel doneren!

Online collecteren is niet voor iedereen weggelegd, maar vaak wil men wel een bijdrage leveren. Daarom is het slim om een algemene online collectebus op naam van jouw organisatie aan te maken. In zo’n ‘organisatiebus’ kunnen diegenen die wel willen bijdragen maar niet collecteren, gemakkelijk een donatie doen. Iedere donatie is er weer één die je anders niet had gekregen.

7. Warme contacten kun je telefonisch goed converteren naar actieve online collectanten

Een telemarketing campagne kan succesvol zijn om actieve collectanten te werven, bleek uit een voorbeeld van één van de deelnemende organisaties. Zij belden naar een groep warme contacten en vroegen hen online te collecteren. Een significant deel van hen maakte niet alleen een bus aan maar ging ook daadwerkelijk aan de slag met het werven van donaties.

8. Ook een jongere doelgroep kan online collecteren

Fondsenwervende organisaties zoeken naar manieren om een jongere doelgroep te activeren en betrekken. Ook hiervoor blijkt de online collecte een goed kanaal. Juist omdat het zo eenvoudig en laagdrempelig is. Eén van de deelnemende organisaties heeft daarvoor een aparte Digicollect site ingericht. Met een eigen uitstraling. Zij moedigden daarbij de onderlinge competitie aan, wat aansloeg onder de jongeren. Met Digicollect zie je namelijk op een overzichtspagina wat er per bus wordt opgehaald en daar kun je op inspelen.

9. WhatsApp is het sterkste kanaal voor het werven van donaties

WhatsApp is het meest succesvolle social share kanaal. Door het delen via een collectebuspagina via deze app zijn de meeste donaties opgehaald en de hoogste opbrengst. Het sociale karakter helpt daarbij, maar ook het feit dat het een directe benadering is. Daarnaast geldt in WhatsApp groepen sociale druk als een drijfveer om te doneren.

Stimuleer jouw online collectanten dus om hun persoonlijke bus via WhatsApp te delen.

10. Collectanten hechten veel waarde aan tips en aanmoediging, ook van elkaar

Als online collecteren zo makkelijk is, dan zijn tips toch niet nodig? Niet helemaal waar! Online collectanten bleken ondanks het gemak waarmee ze konden collecteren, het toch heel fijn te vinden om tips te krijgen. Deze tips ontvangen ze per e-mail vanuit het Digicollect platform en/of per Sms als jullie het Digicollect platform verrijken met mobiele journeys.

Maar je kunt hierin nog veel verder gaan. Zo organiseerde een van onze klanten een webinar vóór en dóór online collectanten om elkaar aan te moedigen. De aanwezige deelnemers gingen daarna heel enthousiast en succesvol aan de slag.

 

Maken jullie nog geen gebruik van Digicollect en ben je enthousiast geworden na het lezen van deze tips? Neem contact op met Kentaa  om eens verder te praten!

 

Neem contact op