9 redenen waarom crowdfunding projecten mislukken

29-05-2020 | 16:49

Crowdfunding wordt steeds vaker succesvol ingezet als manier van online fondsenwerving. Ook bij goede doelen en non-profitorganisaties. Het opzetten van een crowdfunding projecten speelt in op de wens van de donateur om te weten waar zijn geld naartoe gaat. Juist daarom biedt het voor non-profitorganisaties kansen. Toch worden niet alle crowdfunding projecten succesvol afgerond. Zo slaagt het ene project met vlag en wimpel en komt het andere project nauwelijks van de grond. Er zijn meerdere factoren waarbij een crowdfunding project valt of staat. Het is goed je bewust te zijn van de redenen waarom een project faalt. We zetten er 9 voor je op een rijtje:

1. Het project spreekt niet genoeg aan
Soms slaagt een crowdfunding project niet omdat het je doelgroep gewoonweg niet genoeg aanspreekt. Bijvoorbeeld omdat de propositie niet goed genoeg is. Als het bij de presentatie van je project niet lukt om de beweegredenen duidelijk te maken (het waarom), waarom zouden anderen er dan in geloven? Handig is om in de propositie drie criteria te gebruiken:

  • Emotie
  • Urgentie
  • Relevantie

Zorg dat je inspeelt op de emotionele waarde die het project heeft voor je achterban, geef duidelijk aan waarom het nu nodig is om dit project uit te voeren en dat het ook echt meerwaarde heeft. De donateur zal dan inzien dat hij bijdraagt aan iets goeds!

2. Er is geen campagne plan
Een veel gemaakte fout is dat er niet genoeg tijd wordt besteed aan het maken van een goed plan. Vaak begint men vol enthousiasme, zonder dat een aantal belangrijke zaken in een plan wordt vastgelegd. Als er wel een plan wordt gemaakt, is de kans van slagen groter. In je plan beschrijf je de noodzaak van het project vanuit jouw passie (het ‘waarom’ van het project), wat het project inhoudt en zet je jouw doelgroep en communicatiekanalen uiteen. Je bepaalt wanneer je wie benaderd. Daarnaast beschrijf je hierin je propositie: het waarom van het project + het project + wat de donateur ervoor terugkrijgt + wat er dankzij het project kan gebeuren. Ook benoem je in het plan het doelbedrag. Dit bedrag bepaal je aan de hand van de kosten van je project, maar ook de potentie van je doelgroep.

3. De ‘inner circle’ test wordt niet uitgevoerd
Met ‘inner circle’ bedoelen we eigenlijk niets anders dan je familie, vrienden en betrokken collega’s. Zij zijn de ideale personen om je plan aan voor te leggen. Hierdoor kun je voorkomen dat je start met een propositie die niet aanspreekt. Vraag hen om feedback over je verhaal dat je op je crowdfunding site zet. Over je communicatie uitingen, over je eventuele beloningen die je aan de crowdfunding campagne hebt gekoppeld en natuurlijk of ze ook een donatie zouden doen. Zijn zij dat niet van plan, dan gaat je project waarschijnlijk niet slagen. Samen met hen kun je een betere propositie opstellen.

4. Het ontbreekt de eigenaar van het project aan passie
Het grootste gedeelte van het project wordt uiteindelijk gefinancierd door het netwerk van de eigenaar van het project (degene die het project is gestart en degene de campagne voert). Het netwerk van deze persoon zal namelijk het meest betrokken zijn bij het project. Daarom is het belangrijk dat deze persoon beschikt over een behoorlijke dosis passie, zodat zijn netwerk enthousiast wordt. Ontbreekt dit, dan wordt het doelbedrag waarschijnlijk niet behaald.

5. Je benadert je hele doelgroep in één keer
Crowdfunding projecten waarbij de hele doelgroep in een keer wordt benaderd, zullen de eindstreep niet halen. Zeker als dit bij de start van de campagne gebeurt. Als de teller nog op 0 staat, zal men minder graag doneren. Het ‘lege kroeg’ fenomeen.

6. Je communiceert niet doelgroepgericht of niet vaak genoeg
Sommige crowdfunding projecten vallen stil omdat er niet genoeg gecommuniceerd wordt gedurende de campagne. Donateurs worden niet bedankt, updates over het project en de campagne worden niet geplaatst, etc. Radiostilte is een dooddoener voor crowdfunding.

Een andere valkuil is dat er niet doelgroepgericht wordt gecommuniceerd. Deel je doelgroep in, door bijvoorbeeld te kijken naar het potentieel. Degenen die sowieso gaan doneren (je inner circle) benader je eerst, etc. Bepaal voor ieder segment van je doelgroep een aparte propositie en kies een geschikt communicatiekanaal. Je inner circle kun je het beste persoonlijk benaderen via bijvoorbeeld e-mail. Maar vergeet ook offline kanalen niet. Vertel het op feestjes. Wees trots op je campagne en grijp iedere kans aan.

Lees ook: Zo bereik je jouw Crowdfunding doelgroep.


7. Je doel is niet helder en je doelbedrag is niet realistisch
Een te hoog doelbedrag zorgt dat men geen vertrouwen heeft in een goede afloop van een crowdfunding project. Het is belangrijk om eerst te kijken naar het potentieel van je doelgroep, alvorens je een doelbedrag bepaalt. Is er meer geld nodig dan je doelgroep te geven heeft? Dan gaat het niet lukken. Een mogelijke oplossing kan zijn om het project op te splitsen in kleinere deelprojecten.

8. Er is geen draagvlak binnen de organisatie zelf
Soms is er bij goede doelen wel de intentie om te gaan crowdfunden, maar ontbreekt het binnen de organisatie aan draagvlak en staat de initiator er alleen voor. Dan is crowdfunding een zware taak. Je kunt draagvlak creëren door een duidelijk plan met een goede propositie te presenteren. Doe dat ruim voordat je de campagne start.

9. “Crowdfunding gaat vanzelf”
Crowdfunding gaat niet vanzelf. Het is geen kwestie van op enter drukken en achterover zitten. De eigenaar van het crowdfunding project zal tijdens de projectperiode actief betrokken moeten blijven en de campagne moeten blijven voeren. Zie het als een sportwedstrijd, je moet je van begin tot eind inzetten.