Crowdfunding: wat het jouw organisatie oplevert (naast geld)

08-07-2020 | 13:59
“Het ophalen van geld is maar 10% van de kracht van crowdfunding”  Nisandeh Neta

In de eerste helft van 2016 is er ruim 8 miljoen geworven voor maatschappelijke projecten via crowdfunding in Nederland (Bron: Douw & Koren, 2016). Da’s niet mis! Toch blijkt dat veel goede doelen en non-profitorganisaties nog vraagtekens hebben bij het starten van een crowdfunding-campagne. Onder andere vanwege de benodigde tijd en capaciteit natuurlijk. Maar vooral ook vanwege de vraag: is het de investering waard?

Een antwoord op die vraag geven wij je graag. Crowdfunding is een manier om je benodigde financiering binnen te halen. Maar een goede crowdfunding-campagne kan nog veel meer voortbrengen dan alleen donaties. In dit artikel lees je 6 dingen die een crowdfunding-campagne jou kan opleveren naast geld!

1. Publiciteit
Eén van de kenmerken van een crowdfunding-campagne is de beperkte looptijd die het heeft. Je zult dus in een korte periode veel aandacht moeten genereren voor een project. Met een goed uitgedacht communicatieplan, breng je jouw project(en) onder de aandacht bij een groter publiek. Dit zorgt natuurlijk weer voor een vergroting van je naamsbekendheid.

Daarnaast hebben innovatieve crowdfunding campagnes vaak nieuwswaarde en kunnen ze veel mediawaarde genereren voor een organisatie. Een goed voorbeeld is de crowdfunding-campagne ‘Red het Zweetkamertje’ van de Universiteit Leiden. Er werd bij bijna alle nationale nieuwsmedia aandacht aan besteed; tot aan het 8-uur journaal aan toe. Maar ook intern, binnen de Universiteit Leiden zelf dus, heeft de campagne de crowdfunding-website van de universiteit goed op de kaart gezet.

2. Betrokkenheid
Mensen vinden participatie in projecten die hen interesseren leuk, omdat het betreffende project dan ook een beetje van hen wordt. De kracht van crowdfunding zit ‘m immers in de ‘crowd’: samen een project tot een succes maken. Dit creëert betrokkenheid. Als organisator van de crowdfunding-campagne is het daarbij wel belangrijk om de urgentie van een project aan te geven: waarom moet hier nú geld voor opgehaald worden?

Betrokkenheid zorgt er daarnaast voor dat je meer feedback en leuke ideeën voor je campagne en toekomstige projecten vanuit je achterban krijgt. En het mooie is dat je deze betrokkenheid kunt blijven stimuleren, ook lang nadat je campagne is afgerond. Via je projectpagina, website of socialmediakanalen kun je nieuwsupdates delen, en zo laten zien wat er met het geld gedaan wordt.

Een voorbeeld: Bionext maakt zich sterk voor méér duurzame biologische voeding en landbouw. Namens de biologische sector en partners startten zij de campagne ‘De Grootste Zaadbank van Nederland’. Het ultieme doel: de EU-wetgeving op patenten aanpassen zodat er geen patenten mogelijk zijn op natuurlijke eigenschappen van zaden, vruchten en planten. Het streefbedrag van €50.000 werd binnen 2 weken (!) behaald. Maar dat was niet het belangrijkste: de betrokkenheid was enorm, omdat veel boeren, winkels, handelaren en consumenten zich eindelijk gehoord voelden. Tot slot leverde de campagne een stukje maatschappelijke bewustwording op én heeft de Europese Commissie onlangs afstand genomen van de huidige regelgeving. Wordt vervolgd….

3. Nieuwe doelgroepen
Omdat een crowdfunding-campagne zich richt op het verkrijgen van financiering voor een specifiek project met een concrete boodschap, leent het zich uitstekend voor het bereiken van nieuwe (bijvoorbeeld jonge) doelgroepen, die geïnteresseerd zijn in een specifiek project. Zo was het aanspreken van een nieuwe doelgroep voor het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds een belangrijke reden om haar crowdfunding platform www.voorkomderamp.nl te starten. En dat is gelukt: “Crowdfunding is een innovatieve manier van fondsenwerven, wat goed aansloot bij onze nieuw aan te spreken doelgroep. Het biedt ons de mogelijkheid om op een transparante manier het verloop van projecten te laten zien. Mensen zien direct waar hun geld heen gaat en wat ermee gebeurt door middel van updates,” aldus Liselotte de Koning, directeur van het Fonds.

4. Draagvlak creëren bij directie, investeerders en andere betrokkenen
Crowdfunding is een goede manier om draagvlak voor een bepaald initiatief, project of onderwerp te creëren. Als een project succesvol wordt gecrowdfund laat je immers zien dat het onderwerp actueel is voor jouw achterban. Dit is een krachtig argument om bijvoorbeeld directie en bestuursleden te overtuigen dat er meer met het onderwerp gedaan moet worden. En daarnaast wekt steun vanuit de ‘crowd’ vertrouwen bij overheden, fondsen en andere investeerders en kan het hen uitnodigen het project mede mogelijk te maken via bijvoorbeeld cofinanciering.

Voor de Hartstichting, die begin 2016 een bijzondere crowdfunding-pilot startte, was creëren van draagvlak voor crowdfunding als nieuwe financieringsvorm binnen haar eigen organisatie, een belangrijk doel. Middels de succesvolle crowdfunding-pilot bood de Hartstichting onderzoekers de mogelijkheid om innovatieve medische onderzoeken te financieren. De pilot werd gestart met het oog op de toekomst: de Hartstichting was op zoek naar de nieuwe rol die zij kan spelen als ‘verbinder’ tussen onderzoekers en haar achterban. Binnen de eigen organisatie was dit een middel om te laten zien dat crowdfunding hierbij een rol kan spelen. En met succes: inmiddels liggen de plannen voor een nieuwe crowdfunding-campagne al weer klaar!

5. Een boost voor je imago
Crowdfunding kan tevens een positieve invloed hebben op je imago. Zo laat je door middel van crowdfunding zien dat je met de tijd meegaat. Tijden veranderen immers, en zo ook het geefgedrag van consumenten. Uit vele onderzoeken is gebleken dat de moderne donateur meer flexibiliteit en vrijheid wenst: men wil niet meer langdurig vastzitten aan een goed doel. Daarnaast speelt transparantie een grote rol. De consument wil graag duidelijkheid over wat er precies met zijn of haar geld gedaan wordt. Crowdfunding speelt hierop in: doordat men eenmalig doneert aan een specifiek project of initiatief weet de donateur dat hij of zij nergens aan vast zit. Daarnaast kun je middels crowdfunding heel erg transparant zijn over de bestemming van je geld. Op die manier is crowdfunding een handig middel om te laten zien waar je als goed doel of non-profit mee bezig bent. Crowdfunding kan zo zorgen voor een boost van je imago!

6. Marktonderzoek
Tot slot is een crowdfunding-campagne een perfect middel voor marktonderzoek. Je kunt namelijk snel ontdekken waar de interesses van jouw achterban liggen. En als je meerdere projecten start, zul je al snel zien welke voor het meeste geld of voor de meeste publiciteit zorgen. Dit kan natuurlijk van meerdere factoren afhankelijk zijn, maar vaak is het een goede maatstaf voor de mate van populariteit van een bepaald onderwerp bij jouw achterban.

Waar je vroeger kostbaar marktonderzoek moest doen, dat slechts gebaseerd was op enquêtes, levert crowdfunding je échte resultaten op tegen een fractie van de kosten van traditioneel marktonderzoek. Mensen zeggen immers geld toe. De informatie die je met crowdfunding krijgt over de bereidheid van mensen om te investeren in jouw projecten, is daardoor veel betrouwbaarder dan welk marktonderzoek dan ook.

Zoals je merkt: crowdfunding is een unieke en innovatieve marketing tool. Het combineert zaken als marktonderzoek, publiciteit en betrokkenheid van de doelgroep. Daarnaast kan het zorgen voor een boost van je imago en kun je wellicht nieuwe doelgroepen aanspreken. Oja, en je kunt er ook nog geld mee ophalen!