Wetenschappelijk onderzoek naar de moderne gever: in gesprek met Dr. Claire van Teunenbroek

26-05-2022 | 08:57

Wetenschappelijk onderzoek naar crowdfunding in Nederland is er nog niet zo veel. Daarom is het niet zo gek, dat op de openingsvraag ‘Wie heeft wel eens gezocht naar een wetenschappelijk onderzoek als basis bij het maken van een crowdfunding pagina?’ met name ‘nee’ werd geantwoord. Gelukkig is er wel het onderzoek van Dr. Claire van Teunenbroek van het Centrum voor Filantropische Studies aan de VU, Amsterdam. Op onze Fundraising Inspiration Day ging ze met Sales Consultant Lizzy Kreeftmeijer in gesprek over haar onderzoek naar de naar de motieven van de moderne gever.

Het is lastig deze motieven te duiden, want die verschillen per persoon en per situatie. Niet iedereen laat zich door dezelfde factoren beïnvloeden en iedereen heeft een eigen reden om wel of niet te doneren. Wél is de moderne gever een bewuste gever. Deze gever bindt zich niet meer aan één stichting, maar geeft vaak eenmalig of voor een korte periode aan een project waar ze (op dat moment) verbinding voelen. Het project is dus belangrijker dan de stichting die eraan verbonden is. Daarom blijkt crowdfunding populair bij de moderne gever.

 

Wie is de moderne gever?
De welbekende kenmerken zoal leeftijd, religie en woonsituatie spelen bij de moderne gever eigenlijk geen rol meer. Voor crowdfunding hoef je niet te weten waar je doelgroep woont,  als de doelgroep online actief is, dan is leeftijd of religie niet leidend. Het verhaal is waar het om draait bij deze moderne gever. In tekst, foto en video. Ze moeten zich emotioneel betrokken voelen bij het onderwerp en ze zijn kritisch: het verhaal moet centraal staan - de missie, de kwaliteit van het project, uitleg waarom een bepaald doelbedrag écht nodig is - en niet de stichting achter het project.

Bijzonder om te zien, is dat in Nederland crowdfunding voor kleine lokale projecten het beter doet dan grote landelijke campagnes. Vragers en gevers die in de ‘buurt’ van elkaar leven, in elkaars netwerk verkeren, een relatie hebben tot elkaar, hebben meer verbinding met elkaar. Campagnes die inspelen op deze saamhorigheid hebben meer succes. Afstand is dus wel degelijk belangrijk, ondanks het feit dat online fondsenwerving in principe geen grenzen kent.

 

Hoe bereik je de moderne gever?
Om de moderne gever te bereiken is de inzet van sociale media noodzakelijk – mensen moeten immers gevraagd worden om bij te dragen. De vraag bij het verhaal is dan ook van groot belang. Durf te vragen, is zo’n welbekende term. En het moet ook niet bij één keer vragen blijven, maar meermaals, op verschillende kanalen. Contact via Facebook, Instagram of TikTok. Informeren via e-mail en website; updates op alle kanalen. Het gebruik van sociale media verhoogt de geefkans.

 

De mix van motieven
In ons vakgebied spreken we van filantropische crowdfunding: reward & donation-based. Je geeft wat en je krijgt wat terug. Bij reward-based crowdfunding krijg je een beloning in ruil voor je donatie. Echter blijkt uit onderzoek dat deze ‘tegenprestatie’ slechts voor tien procent van de gevers een hoofdmotief is om te doneren. Altruïsme is dus ook bij crowdfunding van toepassing. De mix van motieven is wat het beste werkt in een campagne. Intrinsieke motivatie, verbondenheid, emoties die vrijkomen bij donatie (joy of giving), de mogelijkheid om input te geven en de aanwezigheid van tegenprestaties. Het is wel van belang goed over deze tegenprestatie na te denken. Past jouw reward goed bij het project? Tegelijkertijd ziet twaalf procent van de gevers af van een tegenprestatie.

 

Andere tak van sport
Fondsenwerving door middel van crowdfunding lijkt dus goed te passen bij de moderne gever, maar is met recht een andere tak van sport. Het is niet iets wat je er zo maar even bij kunt doen. Het is een team effort, waarin verschillende afdelingen nauw samenwerken. Het vereist een hybride rol en veel flexibiliteit. Het heeft de toekomst, naast de meer traditionele fondsenwerving, maar het moet wel gedragen worden in de organisatie. Het is niet zomaar even een campagne; er moet een plan zijn, een goed verhaal en samenwerking. Alleen dan heeft crowdfunding veel potentie tot het bereiken, boeien en bewegen van de moderne gever.