Crowdfunding, Kom in Actie of Event Fundraising? Welk pakket past bij mij?

12-11-2021 | 16:00

Als Kentaa hebben wij een missie: dat iederéén kan bijdragen aan een betere wereld. Daarom hebben wij het Kentaa platform gebouwd. Dat is een softwareframework waarmee goede doelen snel en gemakkelijk een eigen, professionele fondsenwervende website kunnen opzetten.

opbouw

 

Dankzij haar modulaire opbouw is het Kentaa platform multi-inzetbaar. Afhankelijk van de gekozen structuur, kan het worden ingezet voor drie manieren van online fondsenwerving: 

 • Crowdfunding
 • Kom in Actie
 • Event Fundraising

 

Maar hoe weet je welke vorm van fondsenwerving het beste bij jullie campagne of initiatief past? Met onderstaand overzicht en cases helpen wij jou bij het maken van de juiste keuze!

 

Crowdfunding

Crowdfunding is het werven van donaties voor een concreet doel. Het betreft het financieren van een project via donaties, door een grote groep mensen.

 

Kenmerken van crowdfunding.

 • De fondsenwerving is voor een project met een specifiek doelbedrag en een beperkte looptijd;
 • Gefinancierd door donaties van een groep mensen (de crowd);
 • Donateurs krijgen mogelijk ook een tegenprestatie voor hun donatie.

Naast financiële middelen kan crowdfunding jouw organisatie nog veel meer opleveren. De achterban wordt vergroot op het moment dat de crowdfundingcampagne wordt gedeeld. Ook kun je betrokkenheid creëren binnen de bestaande achterban en biedt crowdfunding jouw organisatie de kans om te etaleren wat jullie echt belangrijk vinden.

 

Crowdfunding pros en cons.

Pro:  Je hebt controle over de campagne. Jullie bepalen welk project je kiest, welke content op de website komt en hoe te communiceren.

Con: Een voorwaarde voor succes is dat je een bestaand netwerk hebt dat je om donaties kunt vragen.

 

Crowdfunding voorbeelden

Creative Funding: Crowdfunding voor creatieve instellingen.

www.creativefunding.nl

IJzersterke voorbeelden van geslaagde crowdfundingcampagnes vind je op het Creative Fuinding platform. Daar worden door verschillende creatieve instellingen en cultuurorganisaties, projecten gefinancierd. Streefbedragen tussen de € 5.000 en € 50.000 worden in bijna alle gevallen behaald en gepasseerd. De succesfactoren? Een goeddoordacht plan vooraf, draagvlak binnen de organisatie en projecten die aansluiten op de interesses van de achterban.

 

Drinkwater voor iedereen, een slimme waterpomp.

said.kentaa.com

Simavi heeft samen met een lokale ondernemer in Tanzania een crowdfundingproject opgezet om ruim 7.000 mensen te voorzien van schoon drinkwater. Het project bracht € 17.690 op, meer dan het oorspronkelijke streefbedrag.  Eén van de sterke punten van deze campagne is de duidelijke wervende tekst van het project. De noodzaak, het probleem dat de crowdfunding oplost, maar ook de oplossing, werd heel duidelijk omschreven. Beeld- en videomateriaal maakte het nog tastbaarder. Aantrekkelijke crowdfunding rewards overtuigden menig donateur om te geven.

 

Download voor meer informatie en tips ons whitepaper over Crowdfunding.

 

Aan de slag met crowdfunding?

 

Start met Crowdfunding

 

Kom in Actie 

Kom in Actie, ook wel Peer-to-Peer fundraising genoemd, is een vorm van fondsenwerving waarbij jouw achterban voor jou in actie komt. Via persoonlijke actiepagina’s zamelt de achterban geld in voor jouw doel.

 

Kenmerken van Kom in Actie.

 • Het zijn fondsenwervingsacties van derden;
 • Vaak met een persoonlijke motivatie;
 • Donateurs geven aan de ‘actiestarter’ via een persoonlijke actiepagina (sponsorpagina), de actiestarter zamelt geld in voor jouw organisatie.

Met een (kom in) actieplatform geef je jouw achterban een plek om hun steun aan jouw organisatie om te zetten in actie. Met slimme hulpmiddelen als een actiestarter toolbox help je de actiestarters om een succesvolle geldinzamelactie op touw te zetten. Bekijk ook deze 7 tips voor Kom in Actie.

 

Kom in Actie pros en cons.

Pro: Het onderhouden van een actieplatform vergt van de drie vormen het minste werk. De actiestarters kunnen zelf een actie bedenken, hun pagina aanmaken, delen en zo geld werven. Zorg wel dat je het platform regelmatig onder de aandacht brengt.

Con: Mensen vinden het soms moeilijk zelf een goede actie te verzinnen. Help hen door een (paar) keer per jaar "doe-mee-met" campagnes te verzinnen, waarbij jullie het concept zelf aandragen. 

 

Kom in Actie voorbeelden

In actie voor een wereld zonder HIV.

actie.orangebabies.nl

Orange Babies initieert en steunt in Namibië, Zuid-Afrika en Zambia projecten die zorgdragen voor zwangere vrouwen, baby's, kinderen en adolescenten. Op hun Kom in Actie platform kan met een actie starten voor verschillende campagnes. De stichting gebruikt het platform zo dat men kleinschalig kan deelnemen aan evenementen, maar ook geld kan inzamelen voor specifieke projecten. Zo biedt Orange Babies hun achterban veel opties om te helpen.

 

Internationaal in actie voor vluchtelingen.

movement-on-the-ground.kentaa.com

Met hun internationaal georiënteerde actieplatform zet Movement on the Ground zich in om vluchtelingen een veilige verblijfplaats te bieden. Op het platform kwamen al zo’n 45 mensen uit verschillende landen in actie en droegen zo’n 2000 donateurs bij aan de verbetering van vluchtelingenkampen. Met een slimme toolkit helpt Movement on the Ground hun achterban om meer geld in te zamelen.

 

 

Klaar voor Kom in Actie?

 

Start met Kom in Actie

 

Event Fundraising

Event Fundraising is fondsenwerving middels een (online, offline of hybride) evenement waar men aan kan deelnemen en zich laat sponsoren voor het goede doel. Dat kan een eigen, "branded" evenement van jullie organisatie zijn of een bestaand evenement waarop jullie kunnen aanhaken, zoals bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of de marathon in New York of Berlijn.

 

Kenmerken van Event Fundraising.

 • Men schrijft zich in en neemt deel aan een evenement of challenge;
 • Vaak betalen deelnemers inschrijfgeld en/of moeten een bepaald minimumbedrag werven aan donaties;.
 • Elke deelnemer krijgt een persoonlijke sponsorpagina en zamelt daarmee geld in voor jouw organisatie.

Event Fundraising is een manier om jouw supporters actief te betrekken en aan jouw doel te verbinden. Bij een branded event kun je deelnemers echt kennis laten maken met jouw organisatie en jullie projecten. Maar ook als je bij een bestaand evenement aanhaakt, kun je tijdens trainingssessies en informatieavonden een persoonlijke band opbouwen.

 

Event Fundraising pros en cons.

Pro: Met een gaaf evenement kun je een nieuwe doelgroep aanspreken en hen vervolgens ook kennis laten maken met jullie doel en projecten.

Con: Het organiseren van een eigen evenement is een grote investering in tijd en geld. Deelname aan een bestaand evenement is laagdrempeliger voor de organisatie.

 

Event Fundraising voorbeelden

La Bruxelloise / De Brusselse.

la-bruxelloise.kentaa.be

La Bruxelloise is een hardloopevenement dat plaatsvond op 31 oktober 2021. De deelnemers van dit evenement hebben geld ingezameld voor onderzoek naar borstkanker. Het evenement heeft een doelgroep die meerdere talen spreekt. Daarom is de site ook meertalig opgezet en zijn er verschillende betaalmethoden zodat mensen uit andere landen dan België ook kunnen deelnemen en doneren.

 

 

Stapril: wandelen voor kinderen in armoede.

www.stapril.nl

In de maand april heeft Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederland uitgedaagd om stappen te zetten voor kinderen die opgroeien in armoede. En dat deden maar liefst 2.700 deelnemers! Zij lieten zich sponsoren, zetten gemiddeld 10.000 stappen per dag en haalden hiermee meer dan € 180.000 op! Zo zie je dat je een evenement ook gerust over een langere periode kan trekken door er een challenge van te maken.

 

Download voor meer inspiratie en tips onze whitepapers over Event Fundraising.

 

Wil je een fondsenwervend evenement organiseren?

 

Start met Event Fundraising

 

Dus, samenvattend:

 

Crowdfunding past het best als het fondsenwerving betreft voor een specifiek project of doel en je al een achterban hebt.

 

Kom in Actie biedt je de mogelijkheid om jouw achterban voor jou te laten fondsenwerven met hun eigen sponsoracties en zo een olievlek te creëren door ook anderen enthousiast te maken voor jullie doel.

 

Event Fundraising geeft je de kans om echt een beleving te creëren en zo mensen op een heel nieuwe manier met jullie organisatie en doel in contact te laten komen.

 

Heb je vragen over onze pakketten? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.