Case: VZW Stop Darmkanker

01-11-2020 | 08:18

Klantcase: VZW Stop Darmkanker

“Wij zijn nog steeds uiterst tevreden. Ons platform dat intussen een naam gekregen heeft: “Fons”, werkt 24 uur per dag en 7 dagen per week. Iets wat weinig fondsenwervers kunnen zeggen.”

Opgehaald bedrag: € 87.088
Aantal donaties: 1300
Aantal acties: 93

Eind 2017 startte vzw (vereniging zonder winstoogmerk) Stop Darmkanker als eerste Belgische organisatie met online fondsenwerving via het Kentaa platform. Fondsenwerving is in België nog niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Toch is het actieplatform van Stop Darmkanker (acties.stopdarmkanker.be) succesvol met bijna 90.000 euro op de teller. Bijna twee jaar na livegang blikken we met oprichter Luc Colemont terug en bespreken we de succesfactoren van het platform.

 

Een platform met waarborg


In de zoektocht naar een platform voor online fondsenwerving, nam Stop Darmkanker contact op met Kentaa. Samen dachten we na over een passend platform en over de inrichting daarvan. Het resultaat was een actieplatform met ruimte voor acties (teams en individuele acties) van de achterban en evenementen. “De klantgerichte ‘op maat’ aanpak van Kentaa sprak ons erg aan. We zaten snel op dezelfde golflengte en voelden aan dat over dit platform erg goed nagedacht is. De gebruiksvriendelijkheid en de sociale media koppelingen waren een extra troef”, aldus Luc.

Dat het Kentaa platform de juiste keuze was werd bevestigd door de talrijke voorbeelden en goede resultaten uit Nederland: “die boden een soort ‘waarborg’”.

Een integraal onderdeel van de fondsenwervingsmix


Het kom in actie-platform is voor Stop Darmkanker een belangrijk middel in de fondsenwervingsmix. Niet het enige; ook de eigen website en Facebook zijn goede kanalen voor donaties en van het platform van de Warmste Week wordt gebruik gemaakt. Toch zou Luc het platform niet meer willen missen. Zodoende zorgt hij dat er altijd aan het platform wordt gedacht.

“Bij ieder event proberen we onmiddellijk te bekijken hoe we het al dan niet in ons Kentaa platform kunnen gieten. De boksgala’s van 2018 en 2019 zijn daar mooie voorbeelden van.”


De kracht van de herhaling


Actiestarters en donateurs krijg je niet vanzelf, bevestigt Luc. Behalve dat het actieplatform op de eigen agenda moet staan, moet het ook bij de achterban met regelmaat onder de aandacht worden gebracht. Één van de manieren waarop dat gebeurt is via social media; zowel op de accounts van de stichting als via Lucs persoonlijke accounts. “Maar men mag niet uit het oog verliezen dat sociale media niet voldoende zijn. Wij maken via onze lezingen en andere acties continu ‘reclame’ voor het platform. We kunnen je verzekeren dat het werkt. Reacties zijn steeds positief en de teller gaat omhoog.”

 

 

Het creëren van tevreden actiestarters


Het werven van actiestarters op het platform doet Stop Darmkanker voornamelijk via bestaande campagnes van de stichting. Naar de ‘magic formula’ hiervoor wordt nog druk gezocht. Waar in actie komen voor een goed doel in Nederland al vrij normaal wordt gevonden, is er in Vlaanderen soms wat overtuiging nodig. Eenmaal op het platform, zijn actiestarters erg tevreden. “Ik heb nog nooit één valse noot gehoord”, zegt Luc.

Hoe zorgt Stop Darmkanker dat de actiestarters tevreden blijven? Vooral door hen naar succes te begeleiden. “Dat doen we door hen persoonlijk te benaderen en te wijzen op de 10 tips voor actiestarters op het Kentaa-platform. De persoonlijke benadering wordt erg gewaardeerd”.

De belangrijkste lessons learned


Twee jaar na het starten met het platform heeft de stichting behoorlijk wat ervaring opgedaan en nuttige lessen geleerd. “We moeten het (platform) niet laten inslapen en bewust regelmatig op onze agenda zetten”.

Het levert meer op dan alleen euro’s, verzekert Luc. Zo worden donateur- en actiestartergegevens gebruikt om hen op de hoogte te houden van de activiteiten van Stop Darmkanker, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven. “Het ‘tevreden klant keert steeds terug’-principe geldt ook voor ons”, vertelt hij.

In de toekomst gaat Luc nog meer inzetten op het werven van individuele acties voor Stop Darmkanker. Ook verwacht hij veel van de ‘Darmathon’, een marathon-event tijdens de Antwerp Marathon in september 2020.

Voor vzw’s die overwegen te starten met een actieplatform heeft hij slechts één, zeer heldere, boodschap: “Just do it! Geef het tenminste een kans”, wel maakt hij daar bij een kleine kanttekening, “Maar realiseer goed dat het niet vanzelf komt. Een goede strategie en vooral een gemotiveerde en brede achterban zijn essentiële onderdelen voor het succes van het platform.”

“Just do it! Geef het tenminste een kans. Maar realiseer goed dat het niet vanzelf komt. Een goede strategie en vooral een gemotiveerde en brede achterban zijn essentiële onderdelen voor het succes van het platform.”

Over vzw Stop Darmkanker

De vzw "Stop Darmkanker", opgericht in 2012 door maagdarmspecialist Dr. Luc Colemont, is een jonge, dynamische en onafhankelijke NGO. Ons motto is "Kennis delen kan levens redden". De kennis over darmkanker is bij het brede publiek, de zorgverstrekkers en beleidsmakers nog ontoereikend. Eén op 20 personen wordt ooit met deze ziekte geconfronteerd. Als vroegtijdig ontdekt is er méér dan 90% kans op genezing. Onze vzw wil door acties en campagnes, informatie en voorlichting geven.