Jaaroverzicht 2022: Cijfers en feiten van het Kentaa platform | infographic

28-02-2023 | 13:36

Ieder jaar blikken we terug op het gebruik van het Kentaa-platform voor online fondsenwerving. Daarop wordt met de inzet van crowdfunding, peer-to-peer fundraising en event fundraising jaarlijks miljoenen euro’s opgehaald. Wat heeft het jaar 2022 onze klanten (op)gebracht? In de onderstaande infographic delen we de belangrijkste kengetallen met je. De uitleg vind je eronder.

 

Opbrengst via het Kentaa platform wederom met 52% gestegen

Veel evenementen konden in 2022 weer hun doorgang vinden. Door de grote hoeveelheid aan evenementen die door Corona verplaatst zijn naar 2022, was de ‘concurrentie’ groot en daardoor het werven van deelnemers voor sommige organisaties een uitdaging. Desondanks zien wij, mede door de terugkeer van deze evenementen, een groei in de online fondsenwerving. Net als in 2021, is de opbrengst van het Kentaa platform met 52% gestegen. Wanneer de spreiding van evenementen weer beter in balans is, is er dus nog steeds potentie voor groei.

'At home' edities are here to stay
Daarnaast is het mooi om te zien dat enkele positieve corona-ontwikkelingen, zoals evenementen op eigen locaties, de ‘at home’ edities, erin zijn gebleven. Hierdoor konden organisaties andere doelgroepen aanboren en is locatie geen belemmering geweest. Zo zagen we groot fondsenwervend succes bij de Refugee Walk Vlaanderen, waarvoor in 2022 voor het eerst het Kentaa platform werd ingezet.

Om events voor nog gemakkelijker te laten verlopen voor onze klanten, hebben we onze e-ticketing functionaliteit in 2022 uitgebreid met de mogelijkheid om tickets op locatie te scannen. Zo konden organisaties goed bijhouden welke deelnemers aanwezig waren en konden deelnemers goed van start.

 

Gemiddelde donatiebedrag zit weer in de lift

Waar er in 2021 nog een dip was in het gemiddelde donatiebedrag, steeg dat in 2022 weer naar € 33,28 (een stijging van 10%). Daarbij zien we ook dat het aandeel van bedrijven hierin is gestegen (waar we in 2021 een daling zagen). Bedrijven doneerden niet alleen vaker, maar ook hun gemiddelde donatiebedrag steeg met 13% naar € 199,52!

Er heeft dan ook een verschuiving plaatsgevonden in de donatieverdeling. Waar het uitbijven van bedrijfsdonaties in Coronatijd zorgde voor relatief veel lage en minder hoge donaties, zien we nu weer een groter percentage in de hogere categorieën. 

De meeste donaties via mobiel, maar cijfer desktopgebruikers niet weg

In 2022 werd 83% van de donaties gedaan met mobiel, 15% via desktop en 2% met een tablet. Daaruit zou je kunnen concluderen dat mobiel het meest belangrijke device is en dat desktop op z’n retour is. Echter heeft desktop nog wel een behoorlijk aandeel in de totale opbrengst. 67% van de opbrengst is gekoppeld aan mobiele donaties, maar nog steeds zo’n 31,5% van de opbrengst komt uit donaties via desktop. Met andere woorden, de mobiele ervaring is een belangrijke, maar vergeet desktop gebruikers niet.

Peer-to-peer opbrengsten blijven stijgen.

Inmiddels stijgt de opbrengst van sponsoracties al vijf jaar op rij. Ook het aantal acties dat is gestart is gestegen, in 2022 zelfs met 40% ten opzichte van 2021! In totaal werden er meer dan 60.000 acties via het Kentaa platform gestart. Dit zijn de deelnemers van fondsenwervende evenementen en individuen die geld inzamelen voor het goede doel via een eigen actie. Indrukwekkende aantallen die hartverwarmend zijn. Onder andere te danken aan het eind van de lockdowns, terugkeer van events en bovendien zagen we ook veel acties voor noodhulp. Zo kwam Nederland bijvoorbeeld massaal in actie voor Oekraïne

Gemiddeld haalde een actieve actie (actief = minimaal 1 donatie) € 376 op in 2022, een stijging van 9% ten opzichte van 2021. Van alle aangemaakte acties werd 69% actief, net als het jaar ervoor.

Het percentage actiestarters dat aan hun eigen pagina doneerde (een startdonatie), is met 7% gedaald naar 41%, maar hun gemiddelde donatiebedrag steeg met 10% (€ 28,44).

Terugkerende actiestarters (ook wel deelnemers - gemeten bij deelname aan evenementen), halen in de regel minder op dan ‘first-timers’. Opnieuw fondsenwerven en daarbij vaker een beroep doen op vrienden, familie en collega’s, is geen makkelijke opgave. Toch is er goed nieuws: terugkerende deelnemers haalden in 2022 26% meer op dan in 2021. Daarmee ligt hun gemiddelde opbrengst op € 244,22. Een kanttekening die we hier moeten maken is dat organisaties er vaak voor kiezen om minder van hun terugkerende deelnemers te vragen, als dank voor hun loyaliteit.

Ook teams wisten hun gemiddelde opbrengst nog verder op te schroeven van € 1.447,47 naar € 1.669,70 (+15%). Bovendien had een team in 2022 gemiddeld 5 teamleden, eentje meer dan in 2021. 84% van alle teams haalde ten minste één donatie op.

Een hoopvolle start van 2023

De resultaten van 2023 zijn nu nog moeilijk te voorspellen, maar in deze eerste twee maanden zien we wel positieve eerste resultaten. Zo lijkt het werven van deelnemers voor fondsenwervende evenementen tot nu toe een kleinere uitdaging dan in 2022. Nederland blijkt nog steeds – gelukkig – erg vrijgevig als het gaat om noodhulp. We hopen dat dit positieve begin zich de rest van het jaar voortzet!