Kentaa biedt VZW's een alternatief voor fondsenwerving tijdens de Warmste Week

25-08-2020 | 14:48

In 2020 richt de Warmste Week, de jaarlijkse actie voor Belgische verenigingen zonder winstoogmerk van Studio Brussel, zich op het bieden van een helpende hand of een warm gebaar. Geld speelt dit jaar een mindere rol van betekenis. In de afgelopen jaren hebben duizenden goede doelen in de Warmste Week inkomsten ingezameld die ze nu mis dreigen te lopen. Een klap die extra hard aankomt in dit Corona-jaar en terwijl de overheid ongezien knipt in subsidies voor cultuur, jeugd- en sociaal-cultureel werk.

 

Een warm gebaar voor vzw’s

We zijn ons bewust van de enorme negatieve impact van deze verandering voor Belgische goede doelen en de mensen die daarvan afhankelijk zijn. Daarom willen we graag een helpende hand bieden. De media aandacht die de Warmste Week met zich meebrengt, kunnen we niet vervangen. Wat we wél kunnen is een alternatief bieden in de vorm van een platform voor online fondsenwerving. Daarom stellen we onze pakketten Kentaa Crowdfunding, Kentaa Kom-in-Actie en Kentaa Event Fundraising ter beschikking. Mensen die bijvoorbeeld een geldinzamelactie voor een goed doel willen opzetten (zoals in de voorgaande jaren), kunnen hiervoor dan de eigen Kentaa website van dit goede doel gebruiken. Aan het gebruik van deze pakketten zijn geen kosten verbonden voor vzw’s. Alleen de kosten van de transactie worden ingehouden op de inkomsten. Zo dragen vzw’s geen enkel financieel risico. Kentaa vraagt voor haar dienstverlening een vrijwillige bijdrage aan de donateurs.

 

Neem het heft in eigen hand 

Voor de pakketten van Kentaa kunnen vzw’s zich volledig zelfstandig aanmelden en aan de slag met hun eigen fondsenwervende website op de manier die bij hen past. Daarvoor is geen technische kennis nodig. Kentaa websites zijn in te zetten voor: 

  • het werven van giften (met de mogelijk tot het afgeven van fiscale attesten)
  • crowdfunding campagnes
  • geldinzamelacties van de achterban
  • fondsenwervende (virtuele) evenementen.

In tegenstelling tot bij de Warmste Week is het gebruik van een Kentaa platfo niet periode gebonden. Stichtingen en verenigingen kunnen zo lang ze willen gebruik maken van hun platform. Dat betekent het hele jaar door fondsenwerven. 

Interesse? Bekijk de verschillende opties of neem contact met ons op.